Jak zostać członkiem?

Klubowiczem może zostać każda osoba interesująca się zagadnieniami związanymi z motoryzacją.

Aby zostać klubowiczem, należy:

  • wypełnić podanie o przyjęcie na członka zwyczajnego: Deklaracja członkowska AŁ,
  • opłacić wpisowe wysokości 150zł,
  • opłacić składkę na dany rok 90zł najpóźniej do 10 grudnia każdego roku.

Osoby posiadające zaległość w płatności składki rocznej są wpisywani na rok zaległy.

Wpłaty wpisowego oraz składek można dokonywać:

  • osobiście w siedzibie klubu,
  • przelewem na konto 43 1050 1461 1000 0090 3007 0107 (w tytule przelewu proszę podać numer karty członkowskiej).

Z wypełnionym podaniem, należy stawić się w biurze klubu (http://automobilklublodzki.pl/kontakt/) w celu dokończenia formalności i nadania numeru.

Kartę członkowską można odebrać osobiście po miesiącu od opłacenia ostatniej składki.

X