ZAPISY NA XI RUNDĘ KZK 09.12.2018

Zawodnicy, którzy otrzymali stały numer startowy na pierwszej rundzie,
nie muszą zapisywać się poprzez formularz.
Muszą za to podpisać listę startową w dniu imprezy.

W przypadku zmiany samochodu, danych lub dokumentów należy wypełnić formularz.

Przypominamy o obowiązkowych kaskach!

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wygenerowania karty zgłoszeniowej uczestnika. Dane te będą wykorzystywane do kontaktu w sprawach organizacyjnych lub informowania o innych imprezach motoryzacyjnych. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie Zręczności Kierowców. Właściciel danych ma prawo żądania poprawienia swoich danych w każdym czasie. Jednocześnie zobowiązuje się do informowania Automobilklubu Łódzkiego o zmianach w danych, pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w imprezie. Administratorem danych jest Automobilklub Łódzki, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 147.