Rally Tuszyn 2021

KOMUNIKAT NR 1

  1. Odnosząc się do błędnych zapisów Regulaminu uzupełniającego:
    W skład załogi MUSI wchodzić kierowca, pilot jest zalecany, jednak nie wymagany. Wymogi odnośnie kierowcy i pilota pozostają bez zmian.
  2. Załoga, która zgłosi chęć uczestnictwa w imprezie zgodnie z regulaminem tj do dnia 19.11.2021 do godz. 24:00 może zapłacić wpisowe również w dniu imprezy gotówkowo w wysokości 100 zł dla załogi zrzeszonej w PZM i 130 zł dla załogi niezrzeszonej w PZM. Istnieje możliwość zgłoszenia udziału w dniu imprezy w godzinach pracy biura pod warunkiem wolnych miejsc w rajdzie. W takim wypadku wpisowe wynosi 130 zł niezależnie od przynależności lub jej braku w klubie zrzeszonym w PZM.

Za powstałe zamieszanie przepraszam.
Damian Górniak
Dyrektor KJS „Rally Tuszyn”